CAROL MANRESA
CAROL MANRESA

PSICOONCOLOGIA

La Psicooncologia és una branca especialitzada entre la medicina i la psicologia, que s'encarrega de l'avaluació i tractament del pacient oncològic i els seus familiars, durant totes les fases del càncer fins a la seva remissió.

 

El diagnòstic de càncer produeix un gran impacte emocional que es veu agreujat pels constants canvis que es deriven del tractament: canvi en la imatge corporal, en les activitats quotidianes, en les relacions personals, desencadenant possiblement, alteracions tant a nivell personal com a nivell relacional, com també la pèrdua de la sensació de seguretat i estabilitat que aporta la salut.

 

El psicooncòleg se centra en portar a terme una atenció integral que tingui en compte aspectes físics, emocionals, socials i espirituals, tant a nivell individual, com familiar i social.

 

Ofereix també, suport emocional a la persona malalta de càncer i a la seva família, donant eines per a l'afrontament de situacions estressants i cap a l'autonomia i dignitat d'aquesta amb el sentit de conservar i restaurar totes les capacitats, tant pràctiques com afectives i relacionals.

 

L'ajuda psicooncològica permet obtenir una actitud rehabilitadora cap a la recuperació total de la persona, com també el control de possibles símptomes que vagin sorgint al llarg del procés oncològic, assegurant una adequada qualitat de vida.

 

Carolina Manresa

Tlf. 666754548

info@carolmanresa.com

 

Barcelona - PsicoRossello

c/ Rossello 17, entresol 2º

08029 Barcelona