CAROL MANRESA
CAROL MANRESA

ESCOLES PSICOLÒGIQUES

ANÀLISI TRANSACCIONAL DE BERNE: Teoria del desenvolupament de la personalitat, del funcionament intern i del comportament interpersonal. És un sistema de tècniques dissenyades per ajudar a les persones entendre i canviar els seus sentiments, pensaments i comportaments.

 

Es basa en una filosofia positiva i humana, que promou directament el canvi. I es fonamenta en el principi de que tots estem BE. Volent dir que cadascú de nosaltres, independentment del nostre estil de comportament, és estimable i té el potencial i desig de creixement i autorealització personal.

 

És un teoria basada en un model decisional. Com decidim el nostre guió de vida, també tenim el poder de canviar-lo prenent noves decisions. Per tant, cadascú de nosaltres és responsable del nostre propi creixement, en tant que, només nosaltres escollim quedar-nos amb les antigues decisions o prendre'n de noves.

 

Per fomentar la cooperació i l'entesa en les relacions, l'AT emfatitza l'ús del contracte psicoterapèutic que deixa clar i protegeix els drets i les responsabilitats de cadascú.

 

TERÀPIA GESTALT DE PERLS: Se centra en les experiències del aquí i l'ara i la responsabilitat personal de cadascú cap a sí mateix. L'objectiu, a més de resoldre els símptomes, és ser més viu, més creatiu, i lliure dels bloquejos arrel dels problemes no resolts que poden disminuir una satisfacció òptima, l'autorealització i el creixement personal. L'objectiu és ser més conscients de nosaltres mateixos.

 

És una teràpia centrada en les necessitats del client i de resoldre i cobrir aquestes necessitats. Completar una Gestalt és completar un cercle, tancar el conflicte.

 

LA BIOENERGÈTICA DE LOWEN: Forma específica de psicoteràpia corporal, basant-se en la connexió entre cos i ment. Combina exercicis corporals, analítics i relacionals basant-se en una entesa energètica.

 

"La Bioenergètica es basa en la proposició que cada persona és el seu cos. Cap persona existeix a part del cos en qual hi viu i a través del qual s'expressa i es relaciona amb el món que l'envolta. Si ets el teu cos i el teu cos ets tu, llavors el teu cos expressa qui ets tu. És la teva manera de ser al món. Quant més viu és el teu cos, més estàs al món"

 

PSICOANÀLISI DE FREUD: A més de la constitució heretada de la personalitat, el desenvolupament d'una persona està determinada pels esdeveniments de la primera infància. Us del concepte i importància de l'inconscient de les persones i la necessitat de portar l'inconscient a la consciència.

 

TERÀPIA COGNITIVA-CONDUCTUAL: Ús del concepte que és necessari canviar pensament i actituds per poder assolir els canvis en la persona.

 

TEORIA SISTÈMICA: Emfatitza les relacions familiars com un factor important en el benestar psicològic. Idea que quan la persona té un conflicte, tot el seu sistema familiar i entorn viu el conflicte.

 

TERÀPIA CENTRADA EN LA PERSONA DE ROGERS: Ús del concepte que si una persona té un problema, és tota la persona qui té el problema. No és un cas o un problema. És un tot. Emfatitza la relació càlida, genuïna i empàtica amb el client. També l'acceptació incondicional, sense jutjar, ni amb desaprovació ni amb aprovació.

 

TEORIA EVOLUTIVA DE PIAGET: Ús de la informació del creixement de les persones des de la infantesa, les etapes i les capacitats a cada etapa.

 

Carolina Manresa

Tlf. 666754548

info@carolmanresa.com

 

Barcelona - PsicoRossello

c/ Rossello 17, entresol 2º

08029 Barcelona